Готварски рецепти

Категории

Кокол (къклица)

Agrostemma githago L.

На английски - corn cockle

На немски - Kornrade

На френски - nielle des champs

На руски - куколь обыкновенный

Синоними: къклида, какол, кукол, къкъл, кървавица, обикновена къклица, къклида, черен милат, чернилка, черничка

Разпространение: Коколът се среща в равнинните и полупланинските райони при надморска височина до 1400 м.

Описание: Къклицата е едногодишно тревисто растение с вретеновиден, тънък, слабо разклонен корен. Тя има право, разклонено към върха, покрито със сивкави власинки стъбло, достигащо на височина 0,3-1 м. Листата на къклицата са приседнали, срещуположни, влакнести, линейни до линейно-ланцетни, заострени на върха, достигащи на дължина 10 см и на ширина 1 см. Цветовете на къклицата са виолетови, сравнително едри, разположени поединично на дълги дръжки на върха на стъблото. Чашката е 5-делна, звънчевидна, тръбеста, срастнала, грубо влакнеста, в горната си част със заострени зъбци, с по-къси от чашките тъмно-виолетови до розово-червени венчелистчета и 10 тичинки. Плодът на къклицата е разпукваща се на 5 дяла едногнездна кутийка с бъбрековидни семена.

Цъфти май-август

Употреба: Използва се надземната част и семената.

Стръковете се берат по време на цъфтежа през май-юли. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 400С. Изсушената билка е сиво-зелена, без мирис и с горчив вкус.

Семената се събират преди плодовете да са започнали да се разпукват. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 400С.

Съдържание на елементи: Химическият състав на надземната част все още не е уточнен.

Семената съдържат отровния гитагинглюкозид, гитарин, гитагенин, неуточнена аминокиселина, значително количество нишесте, захари, тлъсто масло и др.

Действие:

- против хемороиди

- при циреи

- антибактериални свойства

- при глисти и тения

- при диария

- при болки в стомаха и червата

- против мравки, бълхи, молци

Странични ефекти:

Отровно растение

Да се приема САМО по лекарско предписание и под лекарски надзор

Приложение:

- свежи листа за налагане върху рани