Готварски рецепти

Категории

Горва ливадна

Cardamine pratensis

Разпространение:

Ливадната горва расте по влажни, сенчести места в ливади и горски ливади при надморска височина до 2200 м. главно в Европа, Азия и Северна Америка.

Описание:

Ливадната горва е многогодишно тревисто растение с голо, изправено, обикновено неразклонено стъбло, с розетка от листа в основата си, достигащо на височина 20-50 см. Листата на ливадната горва са нечифтоперести, приосновни, стъблени и връхни. Приосновни листа на ливадната горва са 1-7 двойки на дълга дръжка, бъбрековидни или овални, голи, целокрайни листчета с къса дръжка. Стъблените листа са 2-5 продълговати или линейни двойки листчета с къса дръжка, приседнали, целокрайни. Връхното листче е по-голямо. Съцветието на ливадната горва първоначално е щитовидно, а по-късно става удължено гроздовидно с 1 -2 см дръжка, с 8-20 цвята, с 4 овални, достигащи на дължина до 3 мм чашелистчетата и 4 бели или бледорозови венчелистчета, достигащи на дължина до 15 мм и 6 тичинки.Плодът на ливадната горва е права сплескана шушулка, достигащи на дължина2-4 см с извиващи се назад капачета при разпукването й.

Цъфти:
юни-август

Съдържание на елементи:
Ливадната горва е богата на витамин С.

Действие:

- сърдечно-съдови заболявания

Да се приема по лекарско предписание и под лекарски надзор