Готварски рецепти

Категории

Сгъване на салфетка - Френско сгъване

Френско сгъване на салфетка

Това е най-лесния начин да очаровате гостите си, става изключително бързо и по-добър вариант от този пи който просто салфетката се сгъва по диагонал на две.

Френско сгъване на салфетка

1. Започваме като разгънем салфетката с лице към масата

Френско сгъване на салфетка

2. Сгънете я по диагонал
Френско сгъване на салфетка 3. Поставете я така, че дългата страна да е от лявата ви страна

Френско сгъване на салфетка

4. Хванете горния ъгъл и го придърпайте надолу

Френско сгъване на салфетка

5. Сега остава и финалната стъпка, хванете страничния ъгъл и както останалите го придърпайте надолу